Erhvervsforeningen har afholdt ordinær generalforsamling

Onsdag den 25. august afholdte Erhvervsforeningen Jammerbugt ordinær generalforsamling.

Det blev en spændende aften, der foruden afholdelse af ordinær generalforsamling, også bød på et besøg af Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, IT-dataeksperten Johnny Vestergaard, der med spændende eksempler fra det virkelige liv (dog kamufleret / sløret af hensyn til sagerne) tog forsamlingen med ind i en lyssky verden af data, hvor målet er at fange kriminelle og forbrydere. Der blev desuden sat fokus på, hvad man som virksomhed kan gøre for ikke at blive et offer.

Stor tak til Johnny Vestergaard.

Valgt til Erhvervs- og Turistrådet
Følgende medlemmer af Erhvervsforeningen Jammerbugt blev valgt:

Valgt for 2 år:

Anette Frederiksen, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Calle Østergaard, Dam Things Holding ApS
Mogens Christensen, Granly Tømrer og Snedkerforretning A/S
Thomas Kristiansen, Digimedia ApS
Henning Broeng Jensen, Jensen Grafisk
Brian Bertelsen, MamasLIFE
Søren Beer Møller (suppl.), BRANDT Revision & Rådgivning (RSM)

Valgt for 1 år:
Palle L. Nielsen, Fri Fugl ApS

Et stort tillykke med valget til alle.

Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde i Erhvervs- og Turistrådet i Jammerbugt Kommune.

Med venlig hilsen
Pva. Erhvervsforeningen Jammerbugt
Brian Bertelsen, fmd.