Persondata – GDPR

Erhvervsforeningen Jammerbugt

Persondata - GDPR

 

Hvad er persondata?

Jf. EU’s definition fra Persondataforordningen (GDPR):

”Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person”.

Det vil sige, persondata er alle de oplysninger, der kan føres tilbage til en person.

Det kan være alt fra navn, alder, CPR-nr., telefonnummer, e-mail adresse, registreringsnumre, et billede, et fingeraftryk, en stemme, fagforeningsmæssige tilknytningsforhold, biologisk materiale, m.m.

I Erhvervsforeningen Jammerbugt behandler vi ikke følsomme personoplysninger, men udelukkende persondata oplysninger for at kunne drive Erhvervsforeningen Jammerbugt, og tilbyde den bedst mulige service til vores medlemmer.

 

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der oplyser, hvordan vi behandler dine data.

 

Kontaktoplysninger

Erhvervsforeningen Jammerbugt er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Vi sikrer transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

 

Hvilke data anvender vi

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre, og give dig mulighed for synlighed samt i vores kontakt med dig.

De data vi anvender omfatter almindelige persondata, oplyst af dig.

 

Vi indhenter og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indhenter og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker eksempelvis ved

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os.

Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger ikke flere data, end dem, vi måtte have brug for til det konkrete formål.

 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde de aktuelle og fastsatte formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendige at indsamle og opbevare for Erhvervsforeningens forretningsdrift.

 

Vi opdaterer dine persondata

Vi opdaterer løbende dine persondata, jf. dine ændringsmeddelelser til os.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at oplyse relevante ændringer i dine data.

Du kan benytte Erhvervsforeningens hjemmeside og/eller sende mail til Erhvervsforeningen til at meddele os dine ændringer, jf. kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere måtte være nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere måtte være nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Vi indhenter dit samtykke inden, at vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke inden, at vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre at vi har et lovligt grundlag for at indhente dem.

Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Benyt Erhvervsforeningens hjemmeside og/eller send mail til Erhvervsforeningen, jf. kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside. Vi behandler din henvendelse hurtigst muligt.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi ønsker at videregive dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid frabede dig denne form for videregivelse.

Bemærk, at du også kan frabede dig henvendelse i markedsføringsøjemed i CPR-registreret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang at vi måtte videregive data.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os via Erhvervsforeningens hjemmeside og/eller sende mail til Erhvervsforeningen, jf. kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til af få dem rettet.

Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtigheden består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

 

Du er også meget velkommen til at kontakte Erhvervsforeningen, hvis du mener, at dine persondata blive behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Kontakt Erhvervsforeningen jf. kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldte, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du kan kontakte Erhvervsforeningen via hjemmesiden og/eller sende en mail til Erhvervsforeningen, jf. kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Opdateret, juni 2021