Generalforsamling 2024 i Erhvervsforeningen Jammerbugt på Fun Art Blokhus

Hvornår

21. marts 2024    
17:30 - 21:30

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Fun Art Blokhus
Vesterhavsvej 105, Pandrup, 9490

Begivenhedstype

Kære medlemmer af Erhvervsforeningen Jammerbugt
Erhvervsforeningen Jammerbugt indkalder herved til
ordinær generalforsamling, jf. foreningens vedtægter §4.
Torsdag 21. marts 2024 kl. 17.30 på
Café Fun Art, Vesterhavsvej 105, 9490 Pandrup

Vær med til en spændende aften, hvor vi udover generalforsamlingen har indlæg fra Jens Myrup Pedersen, professor i cybersikkerhed.

Program

Kl. 17.30: Velkomst v/ formanden
Kl. 17.35-18.45: Ordinær generalforsamling
Se dagsorden og bilag for generalforsamlingen nedenfor
Kl. 18.45 – 19.00: Kim Godiksen præsenterer FunArt Blokhus
Kl. 19.00: Middag

Kl. 20.00 – ca. 21.10: Jens Myrup Pedersen: Foredrag om cybersikkerhed

Vi har godt hørt at cybertruslen mod Danmark er høj, men hvad betyder det egentligt? Og hvad skal man som virksomhed helt konkret gøre for at beskytte sig selv bedre?
For at give en bedre forståelse af emnet kigger vi først på de forskellige aktører/angribere, herunder hvad de gerne vil opnå og hvordan de kan gøre det. Med det som fundament bevæger vi os ind i forskellige typer af angreb, og hvad man kan gøre for at forhindre, forebygge og reagere på dem.Til sidst kigger vi på de aktuelle trends indenfor cybersikkerhed og cyberangreb, og får nogle bud på hvordan cybertruslen vil udvikle sig i de kommende år, og hvad vi kan gøre for at sikre os bedst muligt – som samfund, som borgere og som virksomheder/organisationer.

Læs mere.

Kl. ca. 21.15: Tak for i aften.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingenter for 2025
5. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag, jf. Vedtægternes §4.
6. Valg af medlemmer til Erhvervs- og Turistrådet
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.