Kåring af årets iværksætter

Derfor kårer vi årets iværksætter i Jammerbugten
Vi ønsker med prisen at sætte fokus på iværksætterlyst, og præmierer en succesfuld iværksætter, der over en kort årrække har vist evne og vilje til vækst, og kan fremstå som rollemodel for de mange, der overvejer at starte egen virksomhed.

Kriterier for indstilling af kandidater
Kriterierne for at komme i betragtning er, at iværksættervirksomheden har været i drift i mindst 1 år og er højst 4 år gammel. Succesen kan vurderes i forhold til omsætning, beskæftigelseseffekt, udvikling, idé, initiativ, perspektiv på sigt og et krav om dokumenteret positiv drift.
Prisen tildeles en iværksættervirksomhed, der er beliggende i Jammerbugt Kommune. Ejer(e) skal ikke nødvendigvis være bosiddende i kommunen.

Indsend dit forslag
Indsend senest den 1. oktober dit forslag til en egnet kandidat til Vækst Jammerbugt på mail til Lars Kronborg, lkb@jammerbugt.dk. Husk at begrunde din indstilling.

Kåringen
Kåringen af årets iværksætter 2021 sker i samarbejde med Erhvervsforeningen Jammerbugt og finder sted den 22. november kl. 18.30. Mere information følger.

Billederne viser sidste års vinder: LBS Staal fra Pandrup. Kåringen blev afholdt virtuelt pga. Coronasituationen.