Månedens virksomhedsprofil: Daarbak Bop Recycle i Fjerritslev

BÆREDYGTIGHED MED STOR RABAT ELLER GRATIS – OG LANG TID FØR SUSTAINABILITY GIK OP FOR ”RESTEN AF VERDEN”

Af: Elisabeth Viksnins

Længe før arbejdet for alvor gik i gang med at definere og specificere FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling – var Lene og Peter Hyldager – nuværende Daarbak Bop Recycle godt i gang med at agere bæredygtigt.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for alle FN’s medlemslande blev besluttet den 2. august 2015 og formelt vedtaget 25. september 2015. Senere fortsatte et omfattende arbejde med at definere de 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande.

1. april 1995 blev Lene og Peter Hyldager ejere af boghandelen i Fjerritslev – og sortimentet bød fra start også på kontorstole og samarbejdet med kontormøbelfabrikken RBM, som havde til huse i Fjerritslev. Familien Hyldager opkøbte større partier kontormøbler, som de solgte videre til både erhvervskunder og privatpersoner.

I 2011 startede familien Hyldager BOP Kontormøbler i Fjerritslev, hvis mission var at købe og sælge både nye, men i høj grad gode brugte kontomøbler. Markedsområdet blev hurtigt til hele Danmark.

Dengang i 90’erne vidste Peter og Lene ikke, at de var langt forud med indsatsen i relation til bæredygtighed og ”Ansvarligt Forbrug og Produktion” – og at de dermed allerede var pionerer på og loyale over for det, vi i dag kender som Verdensmål nr. 12:

Bæredygtighed er et bredt begreb. I Brundtlandsrapporten fra 1987 er Bæredygtighed defineret således:

 ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”

Bæredygtighed i møbelbranchen: Vi skal væk fra trends – møbler skal (selvfølgelig) have lang levetid

(Kilde: Bo Bedre – Christina Jensen – januar 2023)

Tilbage til de gamle dyder:

Vi ved det jo godt. Sæsonbetonede trends, uendelige nye kollektioner og ‘brug og smid væk’ kulturen er ikke godt for miljøet. Og det er uanset om vi taler om modetøj, farver til væggen eller sofaer til stuen.

I et forsøg på at vende udviklingen i møbelbranchen, har Det Kongelige Akademi oprettet kandidatprogrammet Furniture Design - Products, Materials, and Contexts, hvor fokus er på at minimere miljøbelastningen og skabe møbler af høj kvalitet og med lang holdbarhed.

”Vi skal væk fra sæsonkollektioner og nye trends og tendenser, der ændrer sig konstant. I stedet skal vi tilbage til de gammeldags dyder, hvor tingene holder længere og de kan repareres og genanvendes, siger Nicolai de Gier, der er møbelprofessor og leder af det nye kandidatprogram.

Designere har et stort ansvar, for det er dem, der designer nye ting og får forbrugerne til at købe nyt. De har et ansvar for at vise nye retninger og designe noget, der er holdbart”, sagde Nicolai de Gier i januar 2023.

Lenes og Peters vej til Daarbak Bop Recycle
vidner om enorme ressourcer og viljestyrke til at virkeliggøre det, de har sat sig for. Omkring 2008 lejede de et tomt lokale i Fjerritslev, som primært skulle være udstillingslokale for brugte kontormøbler – og senere købte de en nedlagt discountbutik. To etager og 1.200 m2 fik de nu rådighed over – og kunne dermed samle deres varer og indsatser et sted. BOP Kontormøbler i Østergade blev etableret i 2011.

Der gik imidlertid ikke længe, før pladsen blev for trang. Virksomheden havde vokseværk og i 2014 kunne BOP Kontormøbler flytte ind i nye større lokaler på Fabriksvej i Fjerritslev. Nu havde virksomheden i alt 3.500 m2 primært til udstilling OG 3.700 m2 lagerplads på et eksternt sted i byen.

1.300 arbejdspladser fra 2 adresser i København til BOP Kontormøbler
DSB valgte at samle 1.300 arbejdspladser på én adresse – og BOP Kontormøbler bød ind på og fik opgaven med at tømme og hente de mange, mange ”gamle” kontormøbler – og dermed bringe dem den lange vej til Fjerritslev til videresalg OG genbrug. Der gik et år med at tømme og fragte – og logistikken var vigtig. Søndag til onsdag i København – og så hjem for at sælge møbler – søndag til onsdag i København – og så hjem for at sælge møbler …

Daarbak Bop Recycle beskæftiger 10 personer. Virksomheden er deres sociale ansvar bevidst – og beskæftiger 2 personer i flexjob.

Hvad skete der med navnet ”Bop Kontormøbler”?
Lene og Peter blev kontaktet af Scan Office, som meget gerne ville se ”fabrikken” Bop Kontormøbler. En rigtig god snak blev det til – og et samarbejde.

Det fortælles at de to virksomheder ”byttede aktier” – og dermed var samarbejdet etableret til begges tilfredshed.

Scan Office Group A/S og Mogens Daarbak A/S fusionerer også med det fælles mål at være den mest komplette og succesfulde leverandør af alt til arbejdslivet og unikke indretningsløsninger. Samtidig ruster den fælles virksomhed sig – som en af de få væsentlige danskejede virksomheder af slagsen - til konkurrencen med større udenlandske spillere på markedet.

Ved fusionen skulle det fremtidige virksomhedsnavn analyseres og besluttes. Analysen viste, at Daarbak-navnet var mest kendt – og dermed blev Scan Office og Bop Kontormøbler døbt om. I dag kender vi ”Bop Kontormøbler” som Daarbak Bop Recycle – den blomstrende virksomhed på Fabriksvej 16 i Fjerritslev.

Som indledning til Daarbak Bop Recycles ESG-politik, siges:

”Vi vil være kendt for kvalitet, og derfor forhandler vi udelukkende kvalitetsmøbler, der er 100 pct. i orden. Vi opkøber typisk meget store partier, eksempelvis fra virksomheder, der er gået konkurs, eller som flytter i nyt domicil med nyt inventar.

Ofte er der tale om totalrydninger af hele kontormiljøer, hvilket vil sige, at vi rydder lokalerne fra gulv til loft og tager alt med os. Også̊ inventar, der ikke lever op til vores interne kvalitetskrav”.

Det ligger Daarbak Bop Recycle meget på sinde, at håndteringen af hele partiet sker med bæredygtighed for øje. Derfor tænkes genanvendelse ind i et bredt perspektiv og virksomheden sorterer og inddeler således de opkøbte møbler i fire kategorier.

1: Salgbare møbler, der er klar til videresalg efter klargøring
Fælles for møbler i denne kategori er, at det er flotte brugbare kvalitetsmøbler – og fra kendte mærker – fx Montana, Fritz Hansen og Bondo.

2: Salgbare møbler med behov for mindre reparationer
Kan have små defekter eller skønhedsfejl, der let kan rettes op på. Medarbejdere i klargøringsafdelingen foretager løbende små reparationer af kontormøbler og inventar, der med en lille indsats kan blive så̊ gode som nye og klar til genanvendelse.

Alle møbler efterses, renses og repareres (om nødvendigt) inden udstilling og salg.

Møbler fra kategori 1 og 2 sælges til store og små virksomheder, kommuner og det offentlige i hele Danmark.

3: Unik forretningsmodel i denne kategori
Interessant, herlige muligheder og en stor hjælp for Danmarks utallige NGO’er
NGO = non-governmental organization/"ikke-statslig organisation") er en type af organisation, som ikke direkte styres af en stat, og omfatter for eksempel ikke-statslige velgørenheds-, menneskerettigheds- og miljøorganisationer. Indtjening ofte via forskellige former for indsamlinger eller via donationer fra fonde).

Kategorien kaldes ”Møbler til donation”:

Når Daarbak Bop Recycle foretager totalrydninger, tager de ALT med sig. Det betyder samtidig, at der indimellem er meget slidte møbler med i handlen.

Lene Hyldager siger:
”Selvom det ydre ser slidt og brugt ud, behøver funktionaliteten ikke at fejle noget. Man skal ikke skue hunden på hårene – og møblerne fra denne kategori doneres til gode formål. Der kan være tale om skoler, institutioner, idrætsklubber og diverse foreninger, der har behov for inventar, men som slet ikke har midlerne til det. Erfaringen er – og det glæder os meget – at vores møbeldonationer til NGO’er i Danmark modtages, som var det nye varer – og at indsatsen falder på steder, hvor møblerne gør en forskel, gør stor gavn og bringer glæde”.

Ifølge Lene Hyldager stiger antallet af donationer fra år til år – og som hun siger: Jo flere ”ikke salgbare” møbler vi donerer til gode formål – des mindre skal vi sende til nedbrydning. Og med en kendt frase er det vist en win-win 🙂

4: Møbler til nedbrydning
Nogle møbler kan være SÅ slidte, at de hverken kan videresælges eller gives væk. Det betyder genbrugspladsen og nedbrydning.

Også her tænker Daarbak Bop Recycle bæredygtigt. Frasorterede kontormøbler nedbrydes og alle dele kildesorteres. Dermed er alle materialer, som er egnede til genanvendelse, sorteret og leveret i rette kategori under sorterbart affald – inden resten går til forbrænding.

Daarbak Bop Recycle sørger sågar for at gamle ikke brugbare bordplader raspes op og bliver til flis – som herefter sendes til diverse producenter af spånplader. What’s not to like, som de siger i Fjerritslev.

https://www.daarbakbop.dk/content/18-csr-politik kan NGO’er eller foreninger  se, hvordan man tilmelder sig og på den måde blive optaget på donationslisten, for dermed at kunne komme i betragtning til, når Daarbak Bop Recycle har relevante varer/møbler på lager.

Den store omsætning af gode brugte møbler sker via nettet og kunder, som ringer.
www.daarbakbop.dk er vinduerne i ”butikken”.

Skulle private få lyst til at eje fx en Montana-reol i fin, fin stand og til ’fornuftige penge’, er det muligt at kontakte Daarbak Bop Recycle via telefon eller via https://www.daarbakbop.dk/kontakt

Rørende historie om Herning, Holstebro og Afrika
Sygehuse i Holstebro og Herning skulle i 2022 nedlægges og ”overføres” til det nye Regionshospitalet Gødstrup. 250.000 kvm til total rydning og Daarbak Bop Recycle fik opgaven. Alt skulle ud og hele vejen igennem foretog Daarbak Bop Recycle vurdering og sortering efter ”Bops” fire kategorier om salg, salg efter mindre reparationer, til donationer til foreninger/NGO’er eller nedbrydning.

8 – 12 folk var konstant i gang – og denne gang var det muligt at få hvil og søvn uden at skulle hjem til Fjerritslev. Mandskabet sov i hospitalets forladte vagtstuer.

Sygehustømningerne har givet anledning til rigtig mange gode historier om glæde, gode kup og hjælp til dem, der har behov. Ud over at skabe lange, lange køer i forbindelse med salg af inventar – herunder ”sygehusporcelæn” med logo - fortælles, at 150 hospitalssenge inkl. dropudstyr nu befinder sig i Land Of Hope. Du har sikkert hørt om Land of Hope, Anja Ringgren Lovén – og organisationens enorme indsats for og redning af uskyldige ”Heksebørn” i Nigeria.

Læs hvad Land Of Hope skrev: https://landofhope.global/product/hospitalssenge/

På rigtig mange måder giver det rigtig god mening, det de har opbygget og står for på Fabriksvej 16 i Fjerritslev.

--------

Kortere vej til inspiration, større netværk og værdifuld sparring

Erhvervsforeningen Jammerbugt ønsker at skabe værdi for kommunens erhvervsliv ved at agere base for et tværfagligt netværk og for arrangementer, der - ud over at tilføre ny indsigt - giver erhvervslivet mulighed for at mødes - sådan “face to face”. Det er Erhvervsforeningens vision at gøre afstanden til sparring, inspiration og udvikling kortere. Værdien i at mødes betyder, at kontakt mellem virksomhederne i hverdagen bliver naturligt - og at andre øjne på en ide kan vendes on-line eller i telefonen.

En fælles mission om at sætte fokus på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og nye borgere til Jammerbugt Kommune - er også Foreningens opfordring til erhvervslivet i Kommunen - og dermed base for drøftelse i regi af Erhvervsforeningen.

Erhvervsforeningens medlemsvirksomheder repræsenterer bredt erhvervslivet i Jammerbugt Kommune.

Følg os på Facebook: www.facebook.com/ErhvervsforeningenJammerbugt