Ekstraordinær generalforsamling

Hvornår

4. oktober 2021    
16:00 - 18:00

Hvor

Hotel Søparken
Søparken 1, Aabybro, 9440

Begivenhedstype

Erhvervsforeningen Jammerbugt afholder ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 4. oktober 2021 kl. 16.00 på
Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Dagsorden: Beslutning om ændring af foreningens vedtægter, §4, jf. indkomne forslag, der blev vedtaget på erhvervsforeningens ordinære generalforsamling

Tilmelding: Senest torsdag den 30. september 2021 på tlf.: 7257 8980

Der vil for foreningens medlemmer blive serveret kaffe m/kage samt øl og vand.

Vedtagelse af:
Ændring af foreningens vedtægter, §4, jf. indkomne forslag, der blev vedtaget på Erhvervsforeningens ordinær generalforsamling, 25. august 2021

Vedtægter for Erhvervsforeningen Jammerbugt, §4

§4 GENERALFORSAMLINGEN

2. tekstafsnit, nuværende:
Ordinær generalforsamling indkaldes af forretningsudvalget med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer (kan ske via e-mail) med angivelse af dagsorden og ved bekendtgørelse i den lokale presse.

På Erhvervsforeningens ordinær generalforsamling vedtaget ændret til:
Ordinær generalforsamling indkaldes af forretningsudvalget med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer (kan ske via e-mail) med angivelse af dagsorden samt ved indkaldelse på erhvervsforeningens hjemmeside.

Således til vedtagelse på Erhvervsforeningens ekstraordinær generalforsamling!

Brian Bertelsen, formand
Erhvervsforeningen Jammerbugt