Vi ønsker tillykke til Skovsgaards hotel

Fredag 1. juli var Erhvervsforeningen Jammerbugt med til at ønske tillykke med restaureringen og fornyelsen af Skovsgård Hotel.

Som det ses af billederne var det en velbesøgt reception, der udover lokale og tilknyttede til hotellet, også var repræsenteret ved bysbørnene borgmester Mogens Christen Gade og regionsrådsformand Mads Duedahl – samt bl.a. repræsentant fra Real Dania, projektchef Stig Hessellund og bestyrelsesformand for Skovsgård Hotel, Ida Leding Larsen.

Det har været en spændende proces at komme frem til hvordan hotellet skulle være anno 2022.

Ida Leding Larsen og Erik Klit Christensen rettede en stor tak til alle parter – ikke mindst de ansatte på hotellet – for en engageret indsats med et meget vellykket resultat.

Fra Erhvervsforeningen Jammerbugt skal lyde et stort tillykke og god vind fremover.

Husk – at hvis du vil støtte Skovsgård Hotel, kan du blive andelshaver.