Månedens virksomhedsprofil: Bosch Car Service Aabybro

”Den lade side”
Aner ikke, hvad det er, siger Aabybros 50 års jubilar

Af Elisabeth Viksnins

Der er varme håndtryk, gæstfrihed, smil og friskbrygget kaffe ved ankomsten til Bosch Car Service i Aabybro. Ejerne, far og søn - Jørn og Michael Krogsgaard – tager imod og inviterer til at tage plads ved mødebordet – til en snak om virksomheden, der om lidt kan fejre 50-års jubilæum.

Uden for kontorvinduerne skinner oktobersolen. Den og livet taler vi lidt om, mens kaffen skænkes. Kirsten Krogsgaard – hustru til Jørn og mor til Michael – kigger ind for at hilse på og meddele, at hun smutter på besøg hos børnebørnene medbringende morgenmad. Michaels børn – på 12 og 14 - har efterårsferie, og det skal markeres. Og inden vi får taget hul på historien om den snart 50-årige virksomhed klares også et par aftaler for dagen og en afstikker til kontorlandskabet for at hilse på en kunde.

Der er i det hele taget en rar pulserende stemning hos Bosch Car Service, som ikke mindst Jørn Krogsgaard har været eksponent for i mange år – og siden 2013 på allerbedste vis bakket op af sønnen Michael.

Pulsen og vilje til handling mærkes tydeligt, og de forgangne snart 50 år vidner også om evnen til at tilpasse sig markedet, se fremad og om at være omstillingsparat. Drivkraft og mål er resultater – både dem i kroner – men også at udvikle produkter og koncepter til gavn for mennesker, deres hjem og virksomheder.

Ditlev, Jørn, Kirsten og Michael – og flytning til Aabybro
Ditlev Krogsgaard (far til Jørn og farfar til Michael) var først vognmand, og i 1967 begyndte han at sælge olie. Fantastisk ide på det rigtige tidspunkt, netop fordi flere og flere private skulle bruge olie til deres fyr. Forretningen gik over al forventning – og Ditlevs tankvogn (med plads til 7.300 liter) blev hurtigt for lille til fremtiden.

I 1973 fik Ditlev Krogsgaard behov for nye kræfter og kontaktede sønnen, som var ansat hos Shell, om at indtræde i virksomheden. Dette skete i 1973 og i 1976 byggede virksomheden nyt kontor og garageanlæg på Lørstedvej i Bonderup.

Som Aabybro Posten fortalte i 2013 – i forbindelse med Jørn Krogsgaards 40-års forretningsjubilæum - var beslutningen om at træde ind i Ditlev Krogsgaards firma svær og stor. Med vanligt glimt i øjet fortæller Jørn, at det at skulle forlade et trygt og spændende job hos Shell – og dermed samtidig sige farvel til en fin Volvo Amazon – gav for en tid panderynker og reflektion om et skifte.

Jørn havde sådan set aldrig tænkt på at blive selvstændig – og inden det endelige ja til det nye arbejdsliv, var det ham magtpåliggende at få talt det hele igennem med hustruen. Kirsten Krogsgaard var lærer på Nr. Uttrup Skole - og hun betingede sig, at familien ikke skulle flytte længere vest på end Aabybro. Sådan blev det, og fru Krogsgaard blev ansat som lærer på Aabybro Skole. 37 år på skolen blev det til – og mon ikke en tur gennem Aabybros gader betyder mødet med et utal af stadig herboende elever, som vil hilse på deres ”gamle” lærer i dansk, samfundsfag, historie og svømning?

I 1988 træffer Jørn Krogsgaard beslutningen om at flytte firmaet til Aabybro – og bygger nyt på Knøsgaardvej 116, hvor Calpam Limfjorden flytter ind. Samtidig udlejer han en del af værkstedet til et nyt firma, i hvilket han selv indtræder med en tredjedel som partner.

Jørn Krogsgaards foretagsomhed og vilje til at se frem har gennem årene betydet en væsentlig udvikling af og i virksomheden. Oliefirmaet blev – efter flytningen til Aabybro - udvidet med dæk- og værkstedsforretning (Bosch Car Service siden 2016) for person- og varebiler.

Vi ved godt, siger Jørn og Michael Krogsgaard, at oliedelen vil falde i omfang over tid – og vi er klar over at blandt andet målene i Dansk Klimapolitik og -mål/Dansk Klimalov fra 2020, EU 2030-mål og klimadebatten gør, at vi må og skal tænke fremad igen for at efterleve både klimaregler og forbrugernes behov. Netop de seneste dage har pressen formidlet sidstnævnte målgruppes holdninger til forskellige energikilder til både hjem og virksomheder. Naturligvis handler det også om økonomi – både i forbrug, men også i forbindelse med udgifter til skift af energikilde. Vi følger emnet tæt, da trenden givet vil få indflydelse på vores virksomheder og sortiment”, slutter far og søn.

Bosch Car Service

Uafhængig kæde med 100 værksteder i Danmark
Bosch Car Service i Aabybro har været en del af kæden siden 2016.

”Bilmenuen” omfatter mere end 15 services – blandt andet:

 • Bilservice og -reparationer
 • Diagnose (hvordan har din bil det?)
 • Bremseservice og – reparationer
 • Batteriservice
 • Belysning
 • Service af udstødningssystem
 • Dækservice
 • Bilruder
 • Dieselmotorer
 • Airconditionservice
 • Pladeværksted
 • Motorvarmer
 • Synstjek (forberedelse inden syn)
 • Bosch Car Service-kortet (mulighed for at betale over tid. Gratis at få og ingen årsgebyr.)
 • Assistance og vejhjælp

Antal ansatte og bestyrelse i BCS, Aabybro
9 ansatte – inkl. Jørn og Michael Krogsgaard
3 bestyrelsesmedlemmer: Jørn Krogsgaard, Kirsten Krogsgaard og Michael Krogsgaard

Gennem tiden:
1967:
Ditlev Krogsgaard opretter oliefirma (oprindelig vognmand)
1973: Jørn Krogsgaard går ind i firmaet, som bliver til Calpam
1988: Firma flytter til Aabybro, bygger nyt og udvider forretningen til også at omfatte dæk- og værkstedsvirksomhed.
2013: Michael Krogsgaard siger farvel til jobbet i Jyske Bank for at træde ind i familievirksomheden. Michael står for salg og økonomi.
2013: Fejring af Jørn Krogsgaards 40-års forretningsjubilæum og Michael Krogsgaards indtræden i virksomheden.
2023: 50-års jubilæum

Michael Krogsgaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Politik, indflydelse, resultater og alt det andet
I 1986 valgtes Jørn Krogsgaard ind i byrådet – og det blev til 20 år, indtil han valgte at holde en pause i forbindelse med kommunalreformen. Fire år varede pausen – og i 2010 indtog han igen pladsen i byrådssalen. Efter fire år udtræder han igen af byrådet, og Michael Krogsgaard overtager pladsen. Michael Krogsgaard er i dag formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Adspurgt om ”døgnets kun 24 timer”, som skal deles mellem Bosch Car Service, familien og byråd (med de mange møder og forberedelsestid, det indebærer) er Michael Krogsgaard helt afklaret. ”Det handler om udpræget situationsfornemmelse og hård prioritering – og jeg tror ikke, jeg har svigtet nogen endnu”.

Det gamle byråd i Aabybro Kommune satte gang i en gevaldig udvikling af byen Aabybro. Aabybro var i slutningen af 90’erne og i begyndelsen af 00’erne en by i vækst.

Tiltagene udmøntede sig i blandt andet:

 1. Garanti for børnepasning/børnehave i ethvert boligområde
 2. At forskønne ”glemte områder” og således udvide med attraktive parcelhuskvarterer. Eksempler på attraktive nye kvarterer kan være Thomasmindeparken, Bispehaven, Horsbækken, Bøgetoften og Skovparken. En fin blanding af attraktivt byggeri omgivet af natur og andre grønne områder.

Byggerierne gav stor vækst i tilflytning. Det fortælles, at byrådsmedlemmer og ildsjæle deltog flere gange på forårsmessen i Aalborg, netop for at sælge Aabybros kvaliteter og faciliteter til potentielle tilflyttere. Slogan: ”Flyt til Aabybro og spar mange penge”.

Der stables mange initiativer på benene blandt andet via frivilliges uvurderlige hjælp – i hele Danmark. Også i Aabybro. Flere har nok mødt byen, når ”Knæk Cancer” hvert år ruller over skærmene – og der har været ”stillet om” til et festklædt publikum og en feststemt sal. Bosch Car Service – en af sponsorerne – køber bord og er tilstede.

Gennem årene har virksomheden også ageret sponsor for det lokale foreningsliv, og de ser med stor velvilje på frivilliges enorme indsats for ungdom og idræt.

Michael Krogsgaard har aldrig fortrudt skiftet fra bank til familievirksomhed. Han stortrives i samarbejdet med Jørn, de øvrige i firmaet og de mange kunder. Som Jørn Krogsgaard siger: ”Det er fantastisk at have Michael for bordenden omkring det finansielle – og så er han rigtig god til det med kunder. Han kan mærke dem”.

På Jørn Krogsgaards dåbsattest står, at han er født i 1947. Han har rundet de 76 år – og har bestemt ikke tænkt sig at stoppe.

Om lidt er det 50 år siden, det hele startede – og han lever for det. I øvrigt er der ingen i Krogsgaard familien, der ligger på den lade side. ”Aner ikke hvad det er”, som de siger.

--------

Kortere vej til inspiration, større netværk og værdifuld sparring

Erhvervsforeningen Jammerbugt ønsker at skabe værdi for kommunens erhvervsliv ved at agere base for et tværfagligt netværk og for arrangementer, der - ud over at tilføre ny indsigt - giver erhvervslivet mulighed for at mødes - sådan “face to face”. Det er Erhvervsforeningens vision at gøre afstanden til sparring, inspiration og udvikling kortere. Værdien i at mødes betyder, at kontakt mellem virksomhederne i hverdagen bliver naturligt - og at andre øjne på en ide kan vendes on-line eller i telefonen.

En fælles mission om at sætte fokus på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og nye borgere til Jammerbugt Kommune - er også Foreningens opfordring til erhvervslivet i Kommunen - og dermed base for drøftelse i regi af Erhvervsforeningen.

Erhvervsforeningens medlemsvirksomheder repræsenterer bredt erhvervslivet i Jammerbugt Kommune.

Følg os på Facebook: www.facebook.com/ErhvervsforeningenJammerbugt