Generalforsamling 2023 i Erhvervsforeningen Jammerbugt

Hvornår

23. marts 2023    
17:30 - 21:30

Hvor

Strandhotel Klitrosen
Slettestrandvej 130, 9660 Fjerritslev

Begivenhedstype

Erhvervsforeningen Jammerbugt indkalder herved til
ordinær generalforsamling, jf. foreningens vedtægter §4.
Torsdag 23. marts 2023 kl. 17.30 på
Strandhotel Klitrosen, Slettestrandvej 130, 9690 Fjerritslev

Vær med til en spændende aften, hvor vi udover generalforsamlingen har indlæg fra Elisabeth Viksnins, tidl. kommunikationschef i Spar Nord Fonden.

Program

Kl. 17.30: Velkomst v/ formanden

Kl. 17.35-19.00: Ordinær generalforsamling
Se dagsorden og bilag for generalforsamlingen nedenfor

Kl. 19.00: Middag

Kl. 20.00 – ca. 21.00: Elisabeth Viksnins, tidl. kommunikationschef i Spar Nord Fonden. Elisabeth fortæller om sit arbejde med Tall Ships Race i Aalborg, som hun siden 90’erne har været koordinator for. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Elisabeth Viksnins har mere end 40 år bag sig i Spar Nord og har primært arbejdet med bankens markedsføring, bl.a. som marketingchef. De seneste år indtil sin tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, har Elisabeth beklædt posten som kommunikationschef for Spar Nord Fonden.

Kl. 21.00-21.15: Tak for i aften

Tilmelding på dette link fra Vækst Jammerbugt

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingenter for 2024
5. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag
6. Valg af medlemmer til Erhvervs- og Turistrådet
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bilag, punkt 4
Bilag, punkt 6