Månedens virksomhedsprofil: Inelco Grinders

DET UMULIGE BLIVER MULIGT - OG SUNDERE
Tekst af Elisabeth Viksnins

Inelco GRINDERS

  • Klokkestøbervej 4, Pandrup
  • inelco-grinders.com
  • Etableringsår: 2010 - med tre ejere
  • Ejer af Inelco Grinders A/S:
  • Direktør Anders Thy - eneejer fra 2018

De går stille med en enorm viden og virketrang hos INELCO GRINDERS i
Pandrup. Virksomheden, der er førende i og kendt for udvikling og salg af
wolframelektrodeslibere, udvikler til stadighed egne produkter - med mål om besparelser hos kunderne, mindre CO2 aftryk og sundere arbejdsvilkår i svejseindustrien.

Mange virksomheder i Danmark og i godt 50 lande i verden, som beskæftiger sig med svejsning, investerer i INELCO GRINDERS’ slibere og produkter.

Og det går - på overstrømmende nordjysk - rigtig godt for INELCO GRINDERS. På få år har de sikret sig en solid position på markedet med forhandlere over hele verden, samt samarbejde med nogle af de største producenter af svejseudstyr.

De kan ikke lade være
Direktør og ejer Anders Thy, de pt. 14 ansatte og sælgere i flere lande kunne uden problemer “nøjes med” at pleje nuværende kunder, nyde successen, den stigende salgskurve og tilknytning af nye kunder.


Anders Thy, administrerende direktør.

Men INELCO GRINDERS har allerede givet løfter om aldrig at stoppe med innovation og at udfordre sig selv. De har i den grad taget Verdensmål nr. 12 om “Ansvarligt forbrug og produktion” til sig.

Missionen om at sliberne SKAL være de bedste, sikreste og mest brugervenlige er stort set fuldført. Merværdien, som Anders Thy og holdet senest har udviklet, handler om svejsernes helbred, sundhed og i det hele taget OM bæredygtighed.

Sidstnævnte term er blevet almindelig i vores ordforråd - og anvendes af et utal af virksomheder i forbindelse med egen ESG-indsats sammen med de mål, som er sat for hele verden i forbindelse med FN’s 17 Verdensmål. FN’s nye dystre klimarapport fortæller samtidig, at handling er påkrævet nu - og minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) faststår ”at ingen sektorer vil gå fri herhjemme, når vi snakker om CO2-reduktion”.

De samler støv i Pandrup
Et af udviklingspunkterne er først og fremmest svejseres helbred og et mål om at sænke kunders miljøaftryk, når de anvender INELCO GRINDERS’ slibere.

Det kan være skadeligt for ansatte i svejseindustrien at slibe wolframelektroder på traditionelle bånd- eller bænkslibere. Den metode betyder dels at slibning kan blive upræcis og, at farlige wolframpartikler spredes i rummet og i værste fald ender i svejserens lunger.

INELCO GRINDERS har udviklet en enkel OG unik måde til at opsamle støvet, så det ikke spredes og påvirker svejserens helbred. Det handler om en støvopsamler, som sættes i sliberen og rent faktisk fanger partiklerne. Opsamleren giver associationer til en shampoo-beholder. INELCO GRINDERS’ “flaske” er imidlertid fyldt med slibevæske, som binder partiklerne - og efterfølgende sørger for sikker behandling, når wolframpartiklerne genbruges til blandt andet flydele, værktøj og elektronikkomponenter.

Pandrup-virksomheden er udvikler og first-mover på indsatsen. De fyldte beholdere med støv fra hele EU håndteres direkte af INELCO GRINDERS for at sikre en høj grad af genanvendelse.

Stor europæisk luksusbilproducent vil samarbejde
I 2015 kontakter en stor luksusbilproducent direktør Anders Thy om eventuel udvikling og gerne samarbejde om nyt modul til INELCO GRINDERS eksisterende slibemaskine.

Bilproducentens ønske var mere automatisering og øgning af kvaliteten i slibning af elektroder - og dermed højere præcision i forbindelse med svejsning. (Red.: Slibning foregik tidligere med medvirken af både robot og menneske). Det fortælles, at de erfarne svejsere hos bilproducenten af og til “fik lyst’ til at ændre på indstillingen af sliberen. Det betød blandt andet en udnyttelsesgrad på kun 30 pct. af wolframelektroderne. Kunden og Inelco Grinders enedes om udvikling af en låsemekanisme. Samarbejdet betød introduktion af det ønskede modul som, ud over forventet effekt, har medført 70 pct. stigning i slebne elektroders levetid, effektivistering, minimalt spild af materialer, besparelser og langt mindre bøvl for ansatte hos bilproducenten.

Bilproducenten har pt.investeret i 28 Ultima-TIG vådslibere udstyret med AutoGrind Digital.

Fransk indkøbschef betænkelig
Franske myndigheder stiller høje krav til fransk erhvervsliv i forbindelse med gennemgang af arbejdsgange og ikke mindst sikkerhed. Virksomheder skal - efter interne tjek - udarbejde risikorapport.

Fra venstre er det Anders Thy, administrerende direktør og Marc Cassagnabére, salgschef for Frankrig.

En fransk virksomhed, som beskæftiger sig med installationer, service og vedligeholdelse af udstyr på raffinaderier og atomkraftværker, havde gennemført lovbestemt tjek af arbejdsgange. Den færdige risikorapport gav anledning til forbedring - og virksomhedens sikkerhedschef kontaktede INELCO GRINDERS med ønske om sparring og ideer til flere punkter på rapporten. Ud over at følge landets krav til sikkerhed - kom sundhed for de mange svejsere også på dagsordenen.

Fagfolk vil helt givet udtrykke: ”Godt gået” til tre udbytter, som den franske virksomhed fik ved samarbejde med INELCO GRINDERS.

Os uden for branchen (fx redaktionen) vil nok især lægge mærke til, at svejsere i hele verden kan slippe for at indånde slibestøv og dermed gøre op med risiko for slibestøv i lunger og de sygdomme, der måtte opstå som følge heraf.

Udbytterne:

  • Lukket slibekammer og opsamling af støvpartiklerne giver optimal sikkerhed for svejsere (INELCO GRINDERS opfindelse til opsamling af slibestøv og genanvendelse heraf)
  • Mindsker spildet af dyre wolframelektroder og reducerer tidsforbruget på slibningen, hvilket sikrer besparelser (INELCO GRINDERS slibere er produceret til at udnytte wolframelektroner ned til 8 mm)
  • Trinløs vinkelindstilling af elektroden og præcis slibning i elektrodens længderetning sikrer en høj svejsekvalitet (INELCO GRINDERS slibere sikrer høj svejsekvalitet)

Forslag til optimering, sundhed og højere faglig kvalitet blev forelagt den franske virksomheds indkøbschef. Han viste dog ikke umiddelbart samme entusiasme som sin sikkerhedschef - og henviste til økonomi.

Udfaldet blev imidlertid en investering på 18 Ultima-TIG-Cut og 12 Neutrix slibere og den franske indkøbschef beregnede efter 12 måneder en besparelse på 400 Euro pr. svejser pr. år. “Return Of Investment” blev 18 måneder - på grund af besparelser på elektroderne og højere effektivitet.

INELCO GRINDERS er førende i udvikling og salg af wolframelektrodeslibere med mål om besparelser hos kunderne, mindre CO2 aftryk og sundere arbejdsvilkår i svejseindustrien.

------------

Kortere vej til inspiration, større netværk og værdifuld sparring

Erhvervsforeningen Jammerbugt ønsker at skabe værdi for kommunens erhvervsliv ved at agere base for et tværfagligt netværk og for arrangementer, der - ud over at tilføre ny indsigt - giver erhvervslivet mulighed for at mødes - sådan “face to face”. Det er Erhvervsforeningens vision at gøre afstanden til sparring, inspiration og udvikling kortere. Værdien i at mødes betyder, at kontakt mellem virksomhederne i hverdagen bliver naturligt - og at andre øjne på en ide kan vendes on-line eller i telefonen.

En fælles mission om at sætte fokus på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og nye borgere til Jammerbugt Kommune - er også Foreningens opfordring til erhvervslivet i Kommunen - og dermed base for drøftelse i regi af Erhvervsforeningen.

Erhvervsforeningens medlemsvirksomheder repræsenterer bredt erhvervslivet i Jammerbugt Kommune.

Følg os på Facebook: www.facebook.com/ErhvervsforeningenJammerbugt