Medlemsmøde om IP, varemærker og rettigheder

Dato/klokkeslæt
15. juni 2022
15:30 - 19:30

Lokation
Hotel Søparken

Kategori


Kære medlemmer af Erhvervsforeningen Jammerbugt

Det blev desværre også denne gang nødvendigt at aflyse arrangementet på grund af for få tilmeldte.
Imidlertid har der blandt medlemmerne været tilkendegivet fin interesse for emnet, men på grund af travlhed op imod sommerferien og andre udfordringer, er arrangementet blevet fravalgt. Det har vi selvfølgelig stor forståelse for.

Vi forsøger at gennemføre i efteråret 2022.

Beskrivelsen af arrangementet kan du se herunder:

Så derfor GÅ NU IKKE GLIB AF CHANCEN til helt gratis, at høre hvordan du og din virksomhed i praksis kan gøre brug af reglerne til at beskytte din virksomheds rettigheder mod kopiering og anden ulovlig udnyttelse. Direkte fra to top-eksperter med den absolut nyeste viden på området.

Nedenstående er kopieret fra Patent- og Varemærkestyrelsens webside:

Bliv klogere på IP-rettigheder
Du kan beskytte din idé med en IP-rettighed. IP står for Intellectual Property og dækker over patenter, varemærker og design. Når du har en IP-rettighed, betyder det, at det er dig, der kan bestemme, hvem der må bruge den, og hvordan den må bruges. Du kan derfor nemmere stoppe kopister, der krænker din idé.

Endvidere fremgår af samme webside at undersøgelser viser, at 9 ud af 10 mindre danske virksomheder manglede eller slet ingen kendskab har til hvilke muligheder, de har for beskyttelse af egne rettigheder. Noget der giver anledning til bekymring både blandt danske myndigheder men også i EU.

Du kan foretage tilmelding her (klik) og sidste frist for tilmelding er mandag 13. juni kl.14.00.

Vi ses til et MEGET spændende møde – læs længere nede mere om hvad du kommer til at høre om.

For din virksomheds skyld – kom og hør to kompetente spillere på området: Rightly.io og Erhvervshus Nordjylland!

IP betyder på dansk immaterielle rettigheder. Det kan eksempelvis omfatte:

  • Patent
  • Brugsmodel
  • Varemærke
  • Designbeskyttelse
  • Ophavsret/Copyright

Alle udgør de det legale bolværk, der eksisterer for at hjælpe dig med at beholde, hvad der ofte er resultatet af længere tids indsats og et større arbejde for at udvikle ideer og/eller nye produkter, der skal sikre fremtiden og give mulighed for at videre udvikle virksomheden.

I vores internationaliserede og digitaliserede verden ser man desværre et voldsom stigende tendens til, at konkurrenter både danske og udenlandske springer over udviklingsarbejdet og blot stjæler resultatet af andres indsats. Uden muligheden for beskyttelse under en eller flere af mulighederne under IP rettighederne vil mange virksomheder blive tilskuere til, at deres ideer eller produkter bliver tilbudt af skrupelløse kopister ofte til lavere priser.

De fleste har enten selv været udsat for ulovlig kopiering, eller kender nogen der har haft den ubehagelige oplevelse i større eller mindre omfang altid med tab og mange frustrationer til følge. Derfor ved de fleste af os også at vi burde forholde os mere aktivt til den eller de områder af IP reglerne, der bedst kan værne netop vores interesser, MEN det er jo både besværligt og dyrt er den mest almindelige kommentar. Det kan også sagtens være rigtigt, men behøver ikke nødvendigvis at være tilfældet.

Der sker hele tiden udvikling indenfor IP området og opmærksomme virksomheder kan ofte med lidt kreativitet finde god beskyttelse der passer til virksomhedens behov og økonomi.

Forretningsudvalget har kikket lidt på nogle af de seneste tiltag der kan være til hjælp for vores medlemmer, og har inviteret repræsentanter for to aktører, der hver på deres områder repræsenterer vigtigt nyt. Det drejer sig om den Aarhusianske virksomhed Rigthly.io, der har udviklet en IP-management platform, der radikalt ændrer måden, virksomheder håndterer deres patenter, varemærker,  mønsterbeskyttelser og copyrights, samt kontrol af potentielle krænkelser i det meste af verden. Rightly har til deres platform udviklet algoritmer, der på kort tid kan gennemsøge meget store dele af internettet med stor træfsikkerhed og give oplysninger om krænkelse, krænkeren og mange vigtige oplysninger, når man skal beslutte sig for om og i hvilken form en krænkelse skal bringes til ophør.
Modsat kan algoritmerne også medvirke til at sikre at erhvervsforeningens egne medlemmer ikke uforvarende kommer til at krænke rettighederne til eksisterende produkter og hjælpe virksomheden med at undgå sagsanlæg fra danske og udenlandske selskaber. I nogle tilfælde kan der jo være tale om producenter og produkter, som medlemmet end ikke kender eksistensen af. Ukendskab er desværre ikke brugbart forsvar i en krænkelsessag.

Erhvervshus Nordjylland har i samarbejde med Patent & Varemærkestyrelsen sat IP på programmet og gør en indsats for at gøre de nordjyske virksomheder mere opmærksom på vigtigheden af, at være opdateret på mulighederne for at beskytte sine rettigheder gennem brug af IP mulighederne. Specielt for patent er der et igangværende tilskudsprogram, hvor virksomheder kan få op til 75 % af de første 100.000 kr. til ansøgning om patent for nyt produkt. Endvidere har EU muligheder gennem EUIPO/SMV Fonden.

Desuden tilbyder Erhvervshus Nordjylland i samme forbindelse et gratis IP-tjek med henblik på at ruste de nordjyske virksomheder og sikre, at værdierne bliver hos de retsmæssige ejere.